HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

09.05.2024

Pytanie #123: Jaki jest tryb wprowadzania regulaminu funduszu?

Odpowiedź: Jak już zostało wspomniane, regulamin funduszu jest aktem jednostronnym, wprowadzanym przez pracodawcę. Jednakże z komentowanego artykułu wynika obowiązek uzgodnienia treści regulaminu z organizacjami związkowymi lub, jeżeli w danym zakładzie pracy takie organizacje nie działają, z przedstawicielem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W przypadku większej liczby organizacji związkowych pracodawca może jednak skorzystać z trybu przewidzianego w art. 30 ust. 5 u.z.z. W świetle tego przepisu, jeżeli w sprawie ustalenia m.in. regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu pracy czy właśnie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe (w rozumieniu art. 24125a k.p.) nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje indywidualnie pracodawca. Ma to ułatwić pracodawcy wprowadzenie ww. aktów w przypadku oporu ze strony organizacji związkowych.