HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

04.04.2024

Pytanie #118: Czym jest sytuacja materialna pracownika? 

Odpowiedź: Wymieniając kryterium socjalne w postaci sytuacji materialnej pracownika (osoby uprawnionej), ustawodawca nie zdefiniował, czym w istocie jest ta przesłanka. Nie wskazał również, jakie okoliczności pracodawca powinien zbadać, by taką sytuację ustalić. Wydaje się jednak, że podstawowym miernikiem dla ustalenia sytuacji materialnej pracownika są uzyskiwane przez niego dochody, gdyż to one umożliwiają mu samodzielne zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych.