HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

21.03.2024

Pytanie #116: Czy zawarcie umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców jest wystarczające dla wspólnego przyznawania świadczeń? 

Odpowiedź: Nie. Oprócz zawarcia umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców konieczne jest również przyjęcie wspólnego regulaminu. Wynika to z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy, według którego pracodawcy są zobowiązani do ustalenia zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu we wspólnym regulaminie. Powinien on zostać przyjęty z odpowiednim stosowaniem trybu przewidzianego w art. 8 ust. 2 ustawy, czyli w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u obu pracodawców albo w porozumieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Brak wspólnego regulaminu uniemożliwia wspólne przyznawanie świadczeń z funduszu. Natomiast brak ten nie stanowi przeszkody dla przyznawania świadczeń oddzielnie przez pracodawców w oparciu o dotychczas obowiązujące u nich regulaminy.