HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

29.02.2024

Pytanie #113: Czy pracodawca musi różnicować kwoty świadczeń przyznawanych poszczególnym pracownikom? 

Odpowiedź: Tak. Przyznawanie świadczeń z funduszu musi uwzględniać omówione powyżej kryteria socjalne, co wyklucza wypłacanie świadczeń w równej wysokości (por. wyrok SN z 20 czerwca 2012 r., sygn. akt I UK 140/120). Oczywiście nie oznacza to, że każdy z pracowników musi otrzymać świadczenia w innej wysokości. Byłoby to nieuzasadnione szczególnie w przypadku dużych zakładów pracy, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że część pracowników będzie w takiej samej lub bardzo podobnej sytuacji socjalnej. Rozwiązaniem może być wtedy podział kwot świadczeń na kilka progów. Progi te powinny jednak realnie różnicować wysokość przyznawanych świadczeń, by odpowiednio odzwierciedlać sytuację pracowników. Istnieją jednak takie grupy świadczeń, które można przyznawać po równo każdemu pracownikowi (wyjazdy integracyjne, paczki świąteczne dla dzieci – o tym piszemy w dalszej części).