HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

22.02.2024

Pytanie #112: Czy pracodawca, oceniając podleganie obowiązkowi z art. 6a ust. 1a ustawy, powinien brać pod uwagę 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed jego komercjalizacją, przejściem, podziałem lub połączeniem czy też pracowników według stanu po tych procesach?

Odpowiedź: Taki pracodawca, ustalając liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, powinien brać pod uwagę liczbę pracowników już po komercjalizacji, przejściu, podziale lub połączeniu zakładu.