HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

08.02.2024

Pytanie #110: Czy pracodawca może sfinansować ze środków funduszu korzystanie z pól golfowych przez pracowników?  

Odpowiedź: Tak. Ustawa o zfśs dopuszcza finansowanie ze środków funduszu działalności sportowo-rekreacyjnej. Niemniej w przypadku gry w golfa wątpliwości budzi problem kojarzenia jej z pewnym prestiżem, sportem zarezerwowanym dla osób dobrze zarabiających, co miałoby stać w sprzeczności z ideą funduszu, jaką jest wsparcie gorzej sytuowanych pracowników. Niemniej sama gra w golfa jako przedmiot świadczenia nie odbiega w żaden sposób od innej działalności sportowej i może być finansowana ze środków funduszu.