HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

18.01.2024

Pytanie #107: Czy pracodawca w zakresie administrowania środkami funduszu jest uważany za podatnika podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Nie. W wyrokach NSA (m.in. z 2 września 2008 r., sygn. akt I FSK 1076/07; z 17 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1491/09, z 15 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1511/09; z 22 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1727/09) zostało potwierdzone, że podmiot zobowiązany do utworzenia i administrowania zakładowym funduszem socjalnym podejmuje działania techniczne o charakterze nieodpłatnym, które pozostają całkowicie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Podmiot nie rozpoczyna i nie prowadzi działalności gospodarczej w celu dysponowania funduszem socjalnym. Wykonuje te czynności tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na niego ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W konsekwencji podmiot wykonując te czynności nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – por. wyrok NSA z 30 marca 2011 r., sygn. akt I FSK 449/10.