HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

28.12.2023

Pytanie #104: Czy pracodawca, którego liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zwiększy się powyżej 50 pracowników po 1 stycznia danego roku, ma obowiązek utworzenia funduszu? 

Odpowiedź: Nie. Przepis ustawy stanowi wyraźnie, że dla oceny obowiązku utworzenia funduszu brana jest pod uwagę liczba zatrudnionych pracowników na 1 stycznia danego roku. Okresowe wahania w liczbie pracowników nie mają więc w tym kontekście znaczenia. Wyjątek przewiduje jednak art. 6a.