HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

21.12.2023

Pytanie #103: Co powinien zrobić pracodawca, który zatrudnia na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i wydał regulamin wynagradzania (mimo że nie był do tego zobowiązany), a jednocześnie nie chce utworzyć funduszu ani wypłacać świadczenia urlopowego? 

Odpowiedź: Przepisy ustawy nie regulują wprost takiej sytuacji. Należy jednak przyjąć, że pracodawca powinien wówczas zawrzeć postanowienie o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w regulaminie wynagradzania.