HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

FELIETON: Przyspieszenie procedur obowiązujących obcokrajowców – czy tym razem się uda?

22.11.2021

Cudzoziemcy stanowią uzupełnienie kadrowe w wielu branżach, jednak procedury wydawania im zezwoleń wymagają poprawy. W chwili oddania niniejszego artykułu do druku projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach trafił już do Sejmu. Niektóre omawiane rozwiązania mogą więc jeszcze ulec zmianie w wyniku prac komisji sejmowych –  adw. Karolina Schiffter i Marcin Snarski komentują dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.