HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Fakt świadczenia pracy, a nie cel zawarcia umowy determinuje istnienie stosunku pracy

17.01.2023

Komentowany wyrok potwierdza, że w przypadkach kwestionowania przez ZUS stosunku pracy – i podlegania ubezpieczeniom społecznym – ocenie Sądów podlega nie tylko cel zawarcia umowy o pracę. Strony zgodnie z prawem mogą zawrzeć umowę o pracę chociażby w celu objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym. Cel taki sam w sobie nie jest zabroniony i nie może determinować pozorności stosunku pracy, jeżeli do świadczenia pracy rzeczywiście dochodzi. Decydujący jest bowiem przede wszystkim fakt wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy przy spełnieniu elementarnych przesłanek stosunku pracy, określonych w art. 22 § 1 KP – r. pr. Sandra Szybak-Bizacka oraz adw. Mariusz Maksis komentują dla ius.focus.

Artykuł jest dostępny: tutaj.