HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Deregulacja w ulgowych składkach i w sporach z ZUS

25.07.2023

Zmiana nakazująca ZUS skierowanie do sądu sprawy o ustalenie, czy kwestionowana umowa była faktycznie wykonywana, czy też nie, ucywilizuje takie sprawy. Obecnie ZUS rozstrzyga o tym samodzielnie w decyzji, co na zainteresowanego przerzuca obowiązek odwołania do sądu i de facto ciężar dowodu, że dana umowa była prawdziwa, a nie fikcyjna, jak zarzuca ZUS, odmawiając wypłaty zasiłku. Gdyby takie zmiany udało się wdrożyć, zakładam, że ubyłoby przypadków, w których ZUS kwestionowałby istnienie umów, z którymi są związane ubezpieczenie społeczne i obowiązek wypłaty zasiłków czy innych świadczeń należnych ubezpieczonemu. Co innego wydać takie decyzje w stosunku do pojedynczych osób, lub nawet całych grup pracowników zatrudnionych w jednej firmie, a co innego skompletować w takich sprawach pozwy o ustalenie (nie)istnienia stosunku pracy, dołączyć dokumenty i argumentację, wskazujące na fikcyjność takiej umowy. Zmiana proponowana w ustawie deregulacyjnej stanowiłaby przywrócenie równowagi między ubezpieczonymi a Zakładem. – r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł tutaj.