HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czas pracy w dobie elastyczności, work-life balance i pracy zdalnej – pytania i odpowiedzi

31.01.2023

Pytanie #9: Czy przy przejściu na system zadaniowego czasu pracy jest konieczność wpisania tego do umowy? Jeżeli nie było wcześniej w umowie informacji o systemie pracy. Czy wystarczy wprowadzić system zadaniowy poprzez regulamin pracy?

Odpowiedź: W przypadku, gdy system czasu pracy nie został ustalony w umowie (a zatem nie jest to indywidualne uzgodnienie z pracownikiem), wdrożenie systemu zadaniowego czasu pracy nie wymaga wprowadzania zmian do umowy o pracę. Wystarczające jest wprowadzenie tego systemu ze wskazaniem grupy pracowników, do których się go stosuje w treści regulaminu pracy. Postanowienia zaczną obowiązywać po upływanie 14 dni od ogłoszenia zmian.