HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czas pracy w dobie elastyczności, work-life balance i pracy zdalnej – pytania i odpowiedzi

24.01.2023

Pytanie #8: Czy na wniosek pracownika można udzielić mu czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe dobowe przed ich wystąpieniem?

Odpowiedź: Tak. Pracodawca może udzielić czasu wolnego przed wystąpieniem godzin nadliczbowych, jeżeli z dużym prawdopodobieństwem można ustalić, że nadgodziny w rzeczywistości wystąpią. Zwłaszcza będzie to miało miejsce wówczas, gdy zostało już wydane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych np. za kilka dni. Wprawdzie takie rozwiązanie nie wynika wprost z przepisów, jednak może to być korzystne dla obu stron stosunku pracy i nie ma przyczyn, dla których przepisy w tym zakresie należałoby wykładać restrykcyjnie.