HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czas pracy w dobie elastyczności, work-life balance i pracy zdalnej – pytania i odpowiedzi

13.12.2022

Pytanie #4: Czy pracując zdalnie pracownik może jednego dnia pracować np. 6 godzin, a w kolejny 10 godzin? Tak by tylko wymiar tygodniowy 40 godz. był zachowany?

Odpowiedź: Nie. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż nie można utożsamiać pracy zdalnej z dowolnością, jeżeli chodzi o czas i godziny pracy. Istotny jest obowiązujący danego pracownika system czasu pracy. W pytaniu nie zostało wskazane, w jakim systemie czasu pracy jest zatrudniony pracownik. Jeżeli jednak jest zatrudniony w systemie zadaniowym, to wówczas powierzone mu zadania powinny być możliwe do zrealizowania w ramach ogólnych norm czasu pracy zarówno w zakresie normy dziennej, jak i tygodniowej tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Jeżeli praca w wymiarze 10 godzin wynikała z przyczyn po stronie pracownika, a zadania były możliwe do zrealizowania w krótszym czasie, to nie będzie dochodziło do naruszeń.