HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czas na informację o liczbie członków związków zakładowych

25.01.2023

 Liczby, które najczęściej pojawiają się w informacjach związkowych, oscylują w granicach 150. Nieprzypadkowo, bo jest to liczba członków, która zapewnia działaczowi związkowemu pełny etat płatnego zwolnienia od pracy. Pracodawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia do liczebności danej ZOZ. Ma on również prawo udziału w postępowaniu sądowym prowadzonym w trybie nieprocesowym. – r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł: tutaj.