HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Zatrudnianie Cudzoziemców

14.09.2021

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów Zatrudnianie cudzoziemców organizowanym przez kancelarię PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global wspólnie z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Cykl spotkań poświęcony będzie tematyce zatrudniania cudzoziemców oraz prawu imigracyjnemu.

1. Zatrudnianie informatyków zza wschodniej granicy w ramach programu „Poland. Business Harbour”.

 • Jakie ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców przewiduje dla polskich pracodawców program „Poland. Business Harbour”?
 • Jakie firmy mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w programie?
 • Jakich kategorii cudzoziemców i jakich form zatrudnienia dotyczy program?
 • Jak krok po kroku przeprowadzić formalności niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca w ramach programu „Poland. Business Harbour”

Termin: 23 września br., godz. 10:00-11:00, online

Prelegenci: adw. Karolina Schiffter oraz r. pr. Tomasz Rogala

2. Zmiany warunków pracy cudzoziemca podczas trwającego zatrudnienia – jakich formalności imigracyjnych trzeba dokonać?

 • Kiedy zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca wymaga dopełnienia dodatkowych formalności, a kiedy nie są one konieczne?
 • Jak przeprowadzać wymagane formalności, aby w najszybszym możliwym terminie móc legalnie powierzać cudzoziemcowi pracę na nowych warunkach?
 • Najczęstsze błędy przy zmienianiu warunków zatrudnienia cudzoziemca – jak im zapobiegać i co robić w razie ich popełnienia?

Prelegenci: r. pr. Tomasz Rogala, r. pr. Kinga Polewka-Włoch

Termin: 7 października 2021, godz. 11:00-11:45, online

3. Zasady przedłużenia ważności zezwoleń na pracę i dokumentów pobytowych w okresie pandemii 

 • Wiza lub zezwolenie na pracę wygasa w trakcie pandemii – co dalej?
 • Czy na podstawie przedłużonego dokumentu pobytowego można przekraczać granicę?
 • Kiedy wystąpić o nowy dokument pobytowy lub nowe zezwolenie na pracę i jakich pułapek się wystrzegać?

Prelegenci: adw. Karolina Schiffter, r. pr. Tomasz Rogala

Termin: 21 października 2021, godz. 11:00-11:45, online

4. Jakich dokumentów można żądać od cudzoziemca na etapie rekrutacji? 

 • Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów do pracy;
 • Na jakim etapie rekrutacji można żądać danych?
 • Czy pracodawca może żądać okazania dokumentów i pobierać ich kopie?
 • Jakie dokumenty pracodawca może żądać od kandydatów, którzy są cudzoziemcami?
 • Najczęstsze błędy i konsekwencje naruszeń przepisów o ochronie danych.

Prelegenci: adw. Karolina Schiffter, r. pr. Paweł Sych

Termin: 9 listopada 2021, godz. 11:00-11:45, online

5. Zezwolenia dla cudzoziemców a praca zdalna

 • Jak w praktyce kontrolować, gdzie pracownik pracujący zdalnie faktycznie wykonuje swoje obowiązki?
 • Czy i w jakich sytuacjach wykonywanie przez pracownika pracy zdalnie powinniśmy traktować jako zmianę miejsca jej wykonywania?
 • Czy obecne przepisy pozwalają na zmianę miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca?
 • W jaki sposób i na jakich warunkach pracodawca może zmieniać cudzoziemcowi miejsce wykonywania pracy?
 • Jak typ zezwolenia na pracę, którym legitymuje się dany cudzoziemiec, wpływa na jego sytuację?
 • W którym urzędzie uzyskiwać test rynku pracy dla cudzoziemca pracującego zdalnie?
 • Czy kraj pochodzenia pracownika ma w tym kontekście znaczenie, i w jakich przypadkach może stanowić ułatwienie dla pracodawcy?
 • Jak reagować na wnioski o pracę zdalną cudzoziemców tak, aby uniknąć zarzutów o nierówne traktowanie?

Prelegenci: adw. Karolina Schiffter, r. pr. Marcin Sanetra

Termin: 23 listopada 2021, godz. 11:00-11:45, online

6. Oświadczenia o niekaralności w postępowaniach o wydanie zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt – prawidłowy sposób wypełnienia oraz odpowiedzialność osoby podpisującej za podanie nieprawdziwych informacji.

 • Charakter i treść oświadczeń o niekaralności, czyli co właściwie podpisujemy i dlaczego?
 • Kto powinien złożyć podpis pod oświadczeniem i czy do złożenia oświadczenia można upoważnić inną osobę?
 • Skutki braku lub nieprawidłowego wypełnienia oświadczeń.
 • Fałszywe oświadczenia – odpowiedzialność osób podpisujących

Prelegenci:  adw. Karolina Schiffter, r. pr. Maciej Zabawa

Termin: 2 grudnia 2021, godz. 11:00-11:45, online

7. Zezwolenia na pobyt – rola pracodawcy, obowiązki, największe wyzwania dla cudzoziemców

 • Pozycja pracodawcy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt dla pracownika – jakie pracodawca ma prawa w toczącym się procesie, za co ponosi odpowiedzialność?
 • Dokumenty wymagane od pracodawcy w związku z postępowaniem pobytowym pracownika – co i jak przygotować, na jakie pułapki zwrócić uwagę?
 • Zadania pracownika w postępowaniu pobytowym – na co uczulić pracownika, aby uniknąć negatywnej decyzji urzędu lub innych typowych problemów
 • Zarys planowanych zmian w zezwoleniach na pobyt od 2022 r.

Prelegenci: r. pr. Tomasz Rogala, Marcin Snarski

Termin: 14 grudnia 2021, godz. 11:00-11:45, online

8. Test rynku pracy – jak prawidłowo złożyć ofertę pracy i postępowania w przypadku skierowania kandydatów przez PUP

 • Czym jest test rynku pracy?
 • W jakich przypadkach należy przeprowadzić test rynku pracy?
 • Na co należy zwrócić uwagę przy zgłaszaniu oferty do PUP?
 • Jakie jest postępowanie w przypadku skierowania kandydata przez PUP?

Prelegenci: adw. Karolina Schiffter, Danuta Skoczeń

Termin: 13 stycznia 2022, godz. 11:00-11:45, online

9. Zezwolenie typu C – jak wykazać powiązania kapitałowe?

 • Kiedy uzyskanie zezwolenia na pracę typu C jest konieczne, a kiedy delegowanie w ramach grupy kapitałowej będzie możliwe bez uzyskania zezwolenia?
 • Co oznaczają pojęcia „podmioty powiązane”, „powiązania kapitałowe” i „powiązania osobowe”?
 • Jak ustalić, czy między danymi podmiotami zachodzi powiązanie?
 • Jakie dokumenty należy przedłożyć do urzędu, aby odpowiednio wykazać wymagane powiązania, a jakie nie będą w tym celu wystarczające?

Prelegenci: r. pr. Tomasz Rogala, r. pr. Kinga Polewka-Włoch

Termin: 27 stycznia 2022, godz. 11:00-11:45, online

10. Niebieska Karta UE – jakie ułatwienia mają cudzoziemcy po dwóch latach pobytu?

 • Zakres ułatwień dla posiadaczy Niebieskiej Karty po dwóch latach pobytu w Polsce.
 • Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec żeby korzystać z ułatwień?
 • W jakich okolicznościach trzeba zawiadamiać urząd?
 • Wpływ tegorocznych zmian w przepisach na Niebieską Kartę.
 • Zmiany przepisów na szczeblu UE – na czym polegają i kiedy wejdą w życie.

Prelegenci: Marcin Snarski, Sara Jagiełło-Witas.

Termin: 10 lutego 2022, godz. 11:00-11:45, online

 

Zgłoszenia: perspektywyhr@pcslegal.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji, w których spotkaniach będą Państwo chcieli uczestniczyć.

Udział jest bezpłatny.

Partnerem wydarzenia jest Dziennik Gazeta Prawna.