HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Porozmawiajmy o pieniądzach

04.11.2022

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów Porozmawiajmy o pieniądzach.

To cykl comiesięcznych spotkań dot. wynagrodzeń i benefitów. Będziemy rozmawiać o tym jak sprawnie zarządzać wynagrodzeniami i kształtować politykę wynagrodzeń w sposób zgodny z prawem, efektywny, a zarazem optymalny finansowo. Jak unikać błędów i wprowadzać zmiany. Zwrócimy uwagę na kwestie, które najczęściej są przedmiotem sporów i podpowiemy jak się przed nimi zabezpieczyć.

 

1.  Zastrzyk gotówki – kiedy z ZFŚS, a kiedy ze środków obrotowych? Jakie inne jeszcze świadczenia oferowane są pracownikom na święta i jak można je finansować?

W trakcie spotkania porozmawiamy m. in. o:

 • tzw. premiach świątecznych – kiedy i na jakich warunkach mogą być finansowane z ZFŚS, a kiedy ze środków obrotowych, czy należy zapłacić od nich składki na ZUS i podatek?
 • paczkach świątecznych dla pracowników i osób współpracujących na B2B – czy zawsze można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 • paczkach świątecznych dla dzieci – czy w przypadku finansowania z ZFŚS mogą być jednakowej wartości dla wszystkich?
 • spotkaniach świątecznych – czy udział w nich stanowi dla pracowników przychód, z jakich środków można je finansować?

Termin: 1 grudnia 2022 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Łukasz Chruściel.

 

2. Budowa systemu premiowego „krok po kroku” – o czym należy pamiętać by działał?

Porozmawiamy m. in. o tym:

 • jaki powinien być dobry system premiowy i jakie cele spełniać?
 • jakich elementach należy pamiętać?
 • co należy uregulować bezpośrednio w treści regulaminu, a co ustalić poza?
 • w jakich sytuacjach pojawiają się i czego dotyczą najczęstsze spory na tle systemów premiowych?

Termin: 12 stycznia 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Kinga Polewka.

 

3. Negocjacje płacowe ze związkami lub przedstawicielami pracowników i formalne aspekty wprowadzania zmian wynagrodzeń

 • Czy pracodawca może wprowadzić zmiany wynagrodzeń na korzyść pracowników samodzielnie, gdy strona związkowa nie wyraża zgody?
 • Kiedy zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść jest możliwa bez zgody strony związkowej?
 • W jakich przypadkach zmiana wynagrodzenia wymaga wypowiedzenia zmieniającego i jak oceniać czy zmiany zasad premiowania są korzystne dla pracowników czy nie?
 • Jak radzić sobie z nierealnymi żądaniami, jak rozmawiać ze związkami i pracownikami na temat wynagrodzeń?

Termin: 9 lutego 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Robert Stępień.

 

4. Systemy premiowe – pułapki i najczęstsze błędy

 • Czy wypłata premii może być uzależniona od pozostawania w zatrudnieniu?
 • W jaki sposób nieobecność może mieć wpływ na wysokość premii i jakie ma to konsekwencje?
 • Kiedy kończy się nagroda, a zaczyna już premia?
 • Co warto uregulować w treści regulaminu premiowania, a co poza nim?

Termin: 9 marca 2023 r., godz. 12:00-12:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Sławomir Paruch.

 

5. Compliance, a wynagrodzenia – kiedy dochodzi do nierównego traktowania i jak temu przeciwdziałać?

W trakcie webinaru poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • Kiedy mamy do czynienia z nierównym traktowaniem w zakresie wynagradzania?
 • Kiedy i w jakich okolicznościach różnicowanie wynagrodzeń jest dopuszczalne?
 • Czy można stosować regionalizację wynagrodzeń?
 • Jakich zmian możemy się spodziewać w związku z dyrektywą dot. przejrzystości wynagrodzeń?

Termin: 6 kwietnia 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Karolina Kanclerz.

 

6. Czy ZFŚS to przeżytek? Dlaczego warto tworzyć fundusz i ile można dzięki temu zaoszczędzić?

W trakcie spotkania omówimy m.in.:

 • Jakie korzyści daje wydatkowanie środków z ZFŚS?
 • Jakie są najczęstsze błędy w gospodarowaniu środkami i co kwestionuje ZUS?
 • Jakie świadczenia mogą być finansowane z funduszu, a jakie nie?

Termin: 11 maja 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Łukasz Chruściel.

 

7. Premia czy prowizja? Wynagradzanie pracowników sprzedaży i produkcji

W trakcie webinaru porozmawiamy m.in o tym:

 1. Jak motywować pracowników produkcji i sprzedaży?
 2. Na co uważać w przypadku systemów prowizyjnych?
 3. Jakie elementy uwzględniać przy ustalaniu zasad premii produkcyjnych?
 4. Duża rotacja – co zrobić by premie pełniły również funkcje retencyjne?

Termin: 15 czerwca 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Robert Stępień.

 

8. Ups, wyciekła lista płac. Co należy zrobić? Kogo zawiadomić? Komu i jakie informacje dot. wynagrodzeń należy przekazywać i ile czasu przechowywać dokumentację płacową?

W trakcie webinaru podpowiemy jak się zachować w przypadku wycieku listy płac. Jak szybko należy działać i kogo powiadomić. Jakie mogą być konsekwencje ujawnienia listy płac. Ponadto porozmawiamy o tym jakie nowe obowiązki się szykują dla pracodawców w związku z koniecznością implementacji dyrektywy dot. przejrzystości wynagrodzeń. Kto i komu będzie musiał przekazywać informacje dot. wynagrodzeń i w jakim zakresie.

Termin: 6 lipca 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Paweł Sych.

 

9. Opodatkowanie i oskładkowanie składników wynagrodzeń i benefitów budzące najwięcej wątpliwości

Termin: 10 sierpnia 2023 r., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sandra Szybak-Bizacka, r. pr. Łukasz Chruściel.

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Broszura do pobrania jest dostępna: tutaj.

 

Jeśli życzą sobie Państwo uczestniczyć w całym cyklu
Porozmawiajmy o pieniądzach, prosimy o informację na:
perspektywyhr@pcslegal.pl