HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: O związkach ze związkami

12.04.2021

Zapraszamy do udziału w cyklu O związkach ze związkami, poświęconym zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi.

1.Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi z perspektywy compliance:

 • zakres samorządności i niezależności związkowej – kiedy pracodawca może i powinien ingerować?
 • poufność informacji i tajemnica przedsiębiorstwa;
 • przetwarzanie danych osobowych w relacjach ze związkiem zawodowym;
 • finansowanie działalności związkowej – czy i kiedy dopuszczalne?
 • funkcjonowanie międzyzakładowych organizacji związkowych;
 • wstęp na teren zakładu pracy oraz dostęp do informacji działaczy związkowych ze struktur ponadzakładowych;
 • społeczna inspekcja pracy i BHP.

Termin: 13 maja br., godz. 11:00 – 11:45, online.

2. Związek zawodowy w zakładzie pracy – warunki formalne:

 • kiedy mówimy o zakładowej organizacji związkowej?
 • kiedy mówimy o międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • zmiany w zarządzie organizacji związkowej – na co zwrócić uwagę?
 • weryfikacja statusu organizacji związkowej.

Termin: 17 czerwca br., godz. 11:00 – 11:45, online.

3. Jak skutecznie zweryfikować liczbę członków związku zawodowego?

 • na co wpływa liczebność organizacji związkowej?
 • weryfikacja liczby członków związku zawodowego – dlaczego warto?
 • procedura ustalania liczby członków związku zawodowego;
 • uprawnienia i rola pracodawcy w postępowaniu sądowym;
 • wskazanie wyższej liczby członków niż rzeczywista – konsekwencje;
 • weryfikacja reprezentatywności organizacji związkowej.

Termin: 15 lipca br., godz. 11:00 – 11:45, online.

4. Zasady współdziałania ze związkiem zawodowym – zakres uprawnień i przywilejów:

 • umowa o współpracy ze związkiem zawodowym;
 • pomieszczenie, urządzenia techniczne, tablica związkowa;
 • zwolnienia od pracy;
 • poczta mailowa, intranet, newsletter;
 • spotkania z pracodawcą i pracownikami.

Termin: 16 września br., godz. 11:00 – 11:45, online.

5. Udział związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych – gdzie związek może, a gdzie nie powinien ingerować?

 • konsultacje wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę;
 • indywidualne spotkania z pracownikami, plany naprawcze;
 • ocena pracy pracowników;
 • komisja antymobbingowa;
 • komisja socjalna i przyznawanie świadczeń z funduszu socjalnego.

Termin: 14 października br., godz. 11:00 – 11:45, online.

6. Uzgadnianie regulaminów i wewnętrznych aktów prawa pracy:

 • co trzeba uzgadniać, a co można wprowadzić samodzielnie?
 • uprawnienia jedynej organizacji związkowe;
 • kilka organizacji związkowych – kto decyduje?

Termin: 18 listopada br., godz. 11:00 – 11:45, online.

7. Negocjacje związkowe, spory zbiorowe, protesty – jak zarządzić procesem?

 • negocjacje wynagrodzeniowe – czy i kiedy są obowiązkowe;
 • spór zbiorowy – warunki formalne;
 • akcje protestacyjne i strajk – procedura.

Termin: 16 grudnia br., godz. 11:00 – 11:45, online.

Zgłoszenia: perspektywyhr@pcslegal.pl.
W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji, w których spotkaniach będą Państwo chcieli uczestniczyć.
Udział jest bezpłatny.

Program do pobrania: tutaj