HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: O związkach ze związkami

05.01.2022

Zapraszamy do udziału w drugiej odsłonie cyklu O związkach ze związkami, poświęconym zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi.

Pierwsza edycja cyklu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Prawie 240 zarejestrowanych uczestników, 7 webinarów z ważnymi i aktualnymi tematami.

1.Weryfikacja liczebności organizacji związkowych

Z dniem 10 stycznia 2022 r. upływa termin na przedłożenie przez organizacje związkowe kolejnej informacji o liczbie członków. Pracodawcom daje to możliwość złożenia zastrzeżenia i dokonania sądowej weryfikacji liczebności związku zawodowego.

Dlaczego warto?

 • weryfikacja rzetelności oświadczenia organizacji związkowej oraz wyeliminowanie przypadków zawyżania liczby członków
 • weryfikacja zakresu uprawnień przysługujących organizacji związkowej (zwolnienia od pracy; ochrona zatrudnienia);
 • ustalenie reprezentatywności organizacji związkowej;
 • wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nadużycia (np. zawyżanie liczby członków)

Podczas spotkania porozmawiamy między innymi o:

 • efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
 • skutkach prawnych skorygowania liczby członków związku zawodowego przez sąd;
 • korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
 • konsekwencjach możliwych do wyciągnięcia wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie.

Termin: 11 stycznia 2022 r,. godz. 11:00 – 11:45, online.

2. Spory zbiorowe, protesty, strajki – na co zwrócić uwagę?

W ostatnim czasie wielu naszych Klientów mierzy się z próbami wszczęcia sporów zbiorowych przez organizacje związkowe. Związki zawodowe dążą do sporów, aby organizować protesty oraz strajki – również w formie online. Nie zawsze dzieje się to jednak w zgodzie z przepisami prawa. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, podczas którego podzielimy się naszym doświadczeniem, rozmawiając m.in. o:

 • nadużywaniu przez organizacje związkowe przepisów o sporach zbiorowych,
 • sposobach radzenia sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi organizowanymi pod pretekstem zgromadzeń publicznych,
 • możliwości kwestionowania przez pracodawcę istnienia sporu zbiorowego, weryfikacji sposobu przeprowadzania przez organizację związkową referendum strajkowego.

Termin: 15 lutego 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

3. „500 zł dla wszystkich” czyli o negocjacjach płacowych ze związkami

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o:

 • efektywnym radzeniu sobie z nierealnymi żądaniami zgłaszanymi przez organizacje związkowe;
 • możliwości wprowadzania podwyżek bez udziału strony związkowej;
 • reagowaniu na „zapowiedzi” dotyczące wszczęcia sporu zbiorowego;
 • prowadzeniu komunikacji z pracownikami, która przynosi odpowiednie rezultaty.

Termin: 15 marca 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

4. Aktywność związków zawodowych w sieci – granice wolności słowa i wyrażania poglądów

Podczas webinaru poruszymy m.in. następujące kwestie:

 • monitorowanie aktywności organizacji związkowych w Internecie;
 • granice krytyki pracodawcy w sieci;
 • konieczność wprowadzenia polityki korzystania z mediów społecznościowych;
 • sposoby skutecznego radzenia sobie ze związkowcami dopuszczającymi się nadużyć w Internecie.

Termin: 12 kwietnia 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

5. Udział zewnętrznych przedstawicieli i ekspertów związkowych w spotkaniach z pracodawcą

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o:

 • najważniejszych zasadach dot. organizowania spotkań ze związkowcami,
 • dopuszczaniu związkowców do komisji antymobbingowych oraz komisji socjalnej,
 • wstępie na teren zakładu pracy oraz dostępie do informacji działaczy związkowych ze struktur ponadzakładowych.

Termin: 10 maja 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

6. Nieodpłatne pomieszczenia związkowe, telefony, wewnętrzny Internet – w jaki sposób organizacje związkowe nadużywają uprzejmości pracodawcy?

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • korzystaniu przez organizację związkową z wewnętrznych kanałów komunikacyjnych,
 • zasadach udostępniania związkowcom określonych narzędzi i pomieszczeń związkowych,
 • zakazie finansowania działalności związkowej przez pracodawcę.

Termin: 14 czerwca 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

7. Korzyści biznesowe płynące z weryfikacji liczebności organizacji związkowej

Termin: 12 lipca 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

Rejestracja: tutaj. 

8. Współpraca z organizacją związkową w granicach prawa i zewnętrznych zasad obowiązujących w firmie  

Termin: 13 września 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

Rejestracja: tutaj. 

9. Zachowanie reguł compliance w relacjach ze związkami zawodowymi

Termin: 11 października 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

Rejestracja: tutaj. 

10. Uprawnienia organizacji związkowych w zakresie ZFŚS – na co zwrócić uwagę?

Termin: 15 listopada 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

Rejestracja: tutaj. 

11. Rozwiązanie umowy o pracę z przedstawicielem organizacji związkowej – kiedy jest dopuszczalne?

Termin: 7 grudnia 2022 r., godz. 11:00 – 11:45, online.

Rejestracja: tutaj. 

 

Program do pobrania: tutaj.