HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Nie, bo RODO!

11.01.2023

Za nami I edycja cyklu. A przed nami kolejna dawka praktycznych rozwiązań.

Skupimy się na najbardziej powszechnych problemach dotyczących przetwarzania danych osobowych w zarządzaniu HR.

Spotkania będą miały maksymalnie praktyczny charakter – powiemy:

 • gdzie tkwi problem i co należy/warto zrobić;
 • jakie mamy rozwiązania;
 • jakie korzyści wynikają z tych rozwiązań.

 

1.Temat pierwszego spotkania to: Ochrona danych i informacji jako słaby punkt pracy zdalnej – czy jednak na pewno?

Termin: 19 stycznia br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

2. Najbliższym tematem spotkania jest „Postepowania wyjaśniające, compliance i postępowania sądowe – jak wykorzystywać dane zgodnie z przepisami?

Na spotkaniu w sposób praktyczny wskażemy:

 • jakie dane i z jakich źródeł mogą być wykorzystywane przez pracodawcę;
 • rozwiązania zabezpieczające interesy pracodawcy;
 • rekomendowane rozwiązania i korzyści dla pracodawcy.

Termin: 16 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

3. Background screening jako element compliance

Zaufanie, odpowiedzialność i zachowanie reguł compliance wymagają od pracodawcy podjęcia odpowiednich środków. Jednym z nich jest weryfikacja kandydata czy pracownika pod kątem spełniania kluczowych wymagań. Co na to jednak przepisy? I jak wygląda praktyka? Na spotkaniu odpowiemy na te pytania oraz porozmawiamy m.in.:

 • jakie korzyści daje weryfikacja kandydatów?
 • gdzie są granice?
 • jakie mamy rozwiązania by nie narazić się na zarzuty.

Termin: 16 marca br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

4. Aktywności pracowników w mediach społecznościowych i w Internecie

Internet i media społecznościowe to obecnie największe forum wymiany informacji i przekazywania opinii. Często zdarza się jednak, że narzędzia te wykorzystywane są w nieuprawniony sposób, np. do ujawniania poufnych informacji bądź naruszania dóbr osobistych pracodawcy lub pracowników.

Na naszym spotkaniu opowiemy m.in.:

 • jakie są najczęstsze sytuacje związane z aktywnością pracowników w internecie;
 • czy pracodawca może kontrolować aktywność pracowników?
 • jak zapobiegać i jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Termin: 20 kwietnia br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

5. Niestandardowe sposoby doręczania zwolnienia a ochrona danych osobowych pracownika

Zdarza się, że z różnych przyczyn nie jest możliwe standardowe doręczenie pracownikowi pisma dotyczącego zwolnienia z pracy. W trakcie spotkania powiemy m.in.:

 • czy można zwolnić pracownika zdalnie i jak bezpiecznie to zrobić?
 • jak doręczyć zwolnienie nieobecnemu pracownikowi?
 • co zrobić jeśli pracownik odmawia odebrania zwolnienia lub nie przebywa pod wskazanym adresem?
 • czy można wykorzystać dane kontaktowe pracownika (mail, telefon)?
 • jak zabezpieczyć się na wypadek sporu sądowego?

Termin: 22 czerwca br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, apl. radc. Patryk Kozieł.

 

6. Nowe technologie w zatrudnieniu – biometria, profilowanie i inne nowinki techniczne

Każdy z nas obserwuje szybki rozwój narzędzi wykorzystujących coraz to nowsze technologie, które mogłyby być wykorzystywane przez pracodawców. Mogą one być wykorzystywane do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa, usprawniać procesy HR czy też w szybki sposób wykorzystywać szereg danych bez konieczności czasochłonnego ich analizowania.

W trakcie naszego spotkania opowiemy między innymi:

 • jakie są najciekawsze rozwiązania?
 • gdzie i kiedy można korzystać z tych narzędzi?
 • jak to robić, aby usprawnić procesy?
 • jakie są z tego korzyści?
 • czy przepisy o ochronie danych stoją na przeszkodzie?

Termin: 13 lipca br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

7. Diversity&inclusion – czy RODO jest tu przeszkodą?

Różnorodność i inkluzywność, czy też diversity&inclusion, to słowa, które coraz częściej pojawiają się u pracodawców. Szczególnie, że kwestie te bezpośrednio dotyczą równości w zatrudnieniu oraz w kwestiach socjalnych zagadnień ESG. Nie zawsze jednak pracodawcy wiedzą jak podejść do tego tematu bądź też ostatecznie nie decydują się wprowadzenie tego modelu do organizacji.

W trakcie naszego spotkania powiemy m.in.:

 • czym w ogóle jest Diversity&Inclusion?
 • dlaczego jest to ważne i jakie korzyści dla pracodawcy może to przynieść?
 • jak stosować ten model w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych?
 • jakie są najczęstsze błędy we wdrażaniu i zarządzaniu różnorodnością?

Termin: 7 września br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

8. Od rekrutacji po zwolnienie – jakie dane można wykorzystywać podejmując kluczowe decyzje

Wykorzystywane informacji ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu szeregu decyzji. Spotkać się można jednak z opiniami, że RODO i przepisy krajowe nie pozwalają na takie działania. W trakcie naszego spotkania pokażemy, że można, w szczególności odpowiemy na pytania:

 • czy można weryfikować kandydatów?
 • jakie dane można wykorzystywać przy dokonywaniu ocen pracowników?
 • zbieranie danych w postępowaniach wyjaśniających?
 • czy można zwolnić pracownika na podstawie zebranych informacji?

Termin: 12 października br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

9. Era cyfrowa w HR – jak odejść od papierowego reliktu

Nie ma wątpliwości, że digitalizacja dokumentacji pracowniczej to wymóg dla każdego nowoczesnego pracodawcy. Najwyższa pora skończyć z przechowywaniem ton papieru i przejść na tę drogę ku lepszemu. Na szczęście w ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania procesami elektronizacji akt i dzięki temu udało nam się z sukcesem przeprowadzić wielu naszych Klientów przez takie projekty. Na naszym spotkaniu chcielibyśmy się podzielić naszymi doświadczeniami i powiedzieć między innymi:

 • dlaczego warto przeprowadzić digitalizację?
 • jak się przygotować do tego procesu?
 • jak go przeprowadzić, aby nie utknąć po drodze?
 • czy jest to naprawdę takie straszne jak się wydaje?

Termin: 30 listopada br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

 

10. Odręczny podpis, najlepiej z pieczątką imienną – czy jednak na pewno jest to nam niezbędne?

Pomimo rozwoju technologii, powszechnego odchodzenia od papieru i przeniesienia znacznej części aktywności biznesowej do świata cyfrowego nadal niejednokrotnie pokutuje przekonanie, że niemalże wszystko musi być podpisane odręcznie. A takie rozwiązanie jest nie tylko nieprzydatne, ale również często uciążliwe. Szczególnie w działach HR, gdzie obieg dokumentów jest znaczny. Na szczęście mamy wiele narzędzi i rozwiązań, które mogą usprawnić ten proces, o czym chcielibyśmy opowiedzieć i pokazać, że da się znacząco zrezygnować z papierowego obiegu dokumentów pozostając w zgodzie z przepisami. Na naszym spotkaniu powiemy:

 • jakie są potencjalne rozwiązania?
 • jak z nich korzystać?
 • jakie korzyści daje wykorzystywanie takich narzędzi?

Termin: 14 grudnia br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, r. pr. Robert Stępień.

Rejestracja: tutaj.

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.