HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Projekt nowelizacji prawa bankowego umożliwi dalsze podpowierzanie (podoutsourcing)

07.11.2022

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (etap przedsejmowy) pojawił się projekt ustawy z dnia 24 października 2022 roku nowelizujący m.in. ustawę Prawo Bankowe (UD235). Projekt odnosi się między innymi do długo podnoszonej kwestii podpowierzania szeroko pojętych czynności bankowych.

Na czym polega proponowana zmiana?

Zmiana zakłada, że limit dotyczący łańcucha outsourcingowego w przypadku świadczenia usług w zakresie szeroko pojętych czynności bankowych ma zostać zlikwidowany. Kwestia ta podnoszona była w wytycznych EBA już w 2019 roku (EBA/GL/2019/02), lecz polskie regulacje ograniczały możliwość dalszego podpowierzenia. Zniesienie ustawowego limitu zbliża naszą regulację do standardów prawnych innych państw członkowskich UE.

Treść art. 6a ust. 7a Prawa Bankowego z nowego projektu odbiega od tego przedstawionego jeszcze w lipcu 2021 roku, lecz w efekcie również pozwala na zerwanie z obowiązującym ograniczeniem.

Zmiana przepisów może również wpłynąć na uelastycznienie struktury zatrudnienia u dostawców usług na rzecz banków, która z uwagi na aktualne wymogi regulacyjne często nie jest dostosowana do oczekiwań, w szczególności specjalistów IT.

Skąd ta zmiana?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, aktualne brzemiennie przepisów znacznie ogranicza możliwości banków do korzystania z dostawców w sektorze fintech. Z naszego doświadczenia również wynika, że był to doniosły problem praktyczny.

O jakich dodatkowych wymogach należy pamiętać?

Ustawodawca przewidział, że dla każdego kolejnego poziomu podpowierzania konieczna będzie zgoda banku, a sama możliwość stworzenia łańcucha outsourcingowego musi wynikać z umowy outsourcingowej.

Dodatkowe obowiązki, z którymi będą mierzyć się banki to ewidencjonowanie umów outsourcingowych i podoutsourcingowych oraz dodatkowe uprawnienia KNF w zakresie kontroli.

Obecnie jest to jedynie projekt ustawy, który może jeszcze ulec zmianie. Sprawę będziemy monitorować na bieżąco i informować Państwa o ewentualnych zmianach.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.