HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Absencje pracowników – pytania i odpowiedzi

13.12.2021

Pytanie #3: Jak daleko w czasie lekarz psychiatra może cofnąć L4 jeśli pacjent zgłasza się do niego dziś, a w pracy już go długo nie ma? 

Odpowiedź: Przepisy nie przewidują maksymalnej daty wstecznej zwolnienia od psychiatry. Nie obowiązuje w tym wypadku zasada, że może to być maksymalnie 3 dni wstecz (jak w przypadku innych lekarzy). Nie oznacza to jednak, że takie zwolnienie może być wystawione dowolnie wstecz. Zwolnienie może obejmować okres wcześniejszy jeżeli psychiatra stwierdzi lub podejrzewa wystąpienie zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania. W razie wątpliwości to pracownik musi wykazać, że wsteczne zwolnienie i jego okres są uzasadnione. Z pewnością natomiast takie wsteczne zwolnienia obejmujące dłuższy niż 2-3 dniowy okres mogą wskazywać na nadużycie zwolnienia.