HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: 10 najważniejszych zasad

13.05.2022

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu 10 najważniejszych zasad.

1.Temat pierwszego spotkania: Jak zakończyć współpracę z pracownikiem?

Wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy o pracę to proces sformalizowany od strony prawnej, zwykle niełatwy emocjonalnie, zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

 • Podczas webinaru opowiemy o regułach rządzących zwolnieniami z pracy, których przestrzeganie jest kluczem do skutecznego i prawidłowego, pod względem formalnym, rozstania z pracownikiem.
 • Poruszymy między innymi zagadnienia odnoszące się do trybu, formy czy terminu zakończenia współpracy. Nie pominiemy także wagi szczerej i otwartej rozmowy z pracownikiem, oraz roli związków zawodowych.

Termin: 30 maja br. o godz. 11:00- 11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień.

 

2. 10 najważniejszych zasad pracy zdalnej i hybrydowej.

 • Jakie kluczowe sprawy należy uregulować w przepisach wewnętrznych;
 • Jakie są najczęstsze pułapki;
 • Jak zorganizować pracę z zagranicy;
 • Jak zadbać o kwestie BHP;
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo informacji i ochronę danych;
 • a także jak, przy braku bezpośredniego kontaktu z pracownikami, zachować miejsce pracy wolne od zjawisk niepożądanych.

Termin: 29 czerwca br., godz. 11:00-12:00, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

3. 10 najważniejszych zasad komunikacji z pracownikami po godzinach pracy.

 • Dlaczego pracodawca powinien ograniczyć komunikację do pracownika po godzinach pracy;
 • Jakie są metody dopuszczalnej i efektywnej komunikacji;
 • jakie są koszty i skutki prawne;
 • jak reagować, kiedy to pracownik wykazuje się aktywnością zawodową po godzinach pracy.

Termin: 13 lipca br., godz. 11:00-12:00, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

4. 10 nadchodzących zmian w prawie pracy.

 1. Koniec z telepracą, czas na pracę zdalną.
 2. Kontrole w miejscu pracy- nie tylko alkohol ale i narkotyki.
 3. Lepiej regulować – jakie nowe zasady warto spisać dla pracowników?
 4. Długość umowy na okres próbny a plany na dalsze zatrudnienie.
 5. Jak wypowiedzieć umowę na czas określony?
 6. Jednoczesne zatrudnienie – co z pracą dla konkurencji?
 7. Uprawnienia rodzicielskie – jak zmienia się sytuacja matek i ojców?
 8. Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa – czy sygnaliści doczekają się ustawy?
 9. Spory zbiorowe w nowej odsłonie.
 10. Zakaz zwalniania związkowców do czasu ogłoszenia wyroku sądowego.

Termin: 10 sierpnia br., godz. 11:00-12:00, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

5. 10 najważniejszych zasad motywowania pracowników

Podczas webinaru porozmawiamy o najważniejszych zasadach dotyczących motywowania pracowników i odpowiedziemy na pytania:

 • Jakie instrumenty motywacyjne są prawnie dopuszczalne?
 • Jak motywować, żeby zmotywować?
 • Czy system motywacyjny może szkodzić pracodawcy?
 • Czy częsta rotacja, wypalenie zawodowe pracowników, itp. wynikają z zaniedbań pracodawcy w zakresie motywowania?

Termin: 14 września br., godz. 11:00-12:00, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

6. 10 najważniejszych zasad, którymi należy kierować się przy wyborze formy współpracy

Podczas webinaru omówimy takie kwestie jak:

 • B2B i umowa cywilna, a zatrudnienie pracownicze;
 • Umowa na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony – wybór nie zawsze jest oczywisty;
 • Zmiana rodzaju umowy w toku współpracy.

Termin: 24 października br., godz. 11:00-12:00, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

7. 10 prawnych zasad inkluzywnego przywództwa

Podczas webinaru porozmawiamy o:

 • Prawnych podstawach kultury włączania;
 • Atutach organizacji opartej na różnorodności i inkluzywności;
 • Wyzwaniach związanych z zarządzaniem inkluzywną i różnorodną organizacją;
 • Barierach dla inkluzyjnego przywództwa.

Termin: 29 listopada br., godz. 11:00-12:00, online.

Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.