HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Webinar: Zarządzanie zasobami ludzkimi na odległość, praca zdalna, praca zdalna z zagranicy

25.03.2021

Zapraszamy na webinar organizowany wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Temat: Zarządzanie zasobami ludzkimi na odległość, praca zdalna, praca zdalna z zagranicy.

Prelegentami webinaru będą autorzy publikacji Kodeks Pracy 2021 wydanego z Dziennikiem Gazetą Prawną pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Robert Stępień.

Moderator spotkania: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Ostatnie miesiące pokazują rosnącą potrzebę poszukiwania nowoczesnych i  jednocześnie uzasadnionych biznesowo rozwiązań z pogranicza prawa i HR. Rozwiązań na miarę XXI wieku, maksymalizujących ochronę i  bezpieczeństwo pracowników oraz pozwalających pracodawcom na efektywne zarządzanie procesem pracy w  dobie pandemii.

W trakcie spotkania przedstawiamy najistotniejsze z perspektywy prawa HR wyzwania związane z digitalizacją zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:

  • zdalne zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę;
  • wypowiadanie umów pracownikom świadczącym pracę zdalną na kwarantannie albo izolacji;
  • sposób przeprowadzania spotkania online mającego na celu rozwiązanie z  pracownikiem stosunku pracy;
  • digitalizacja dokumentów pracowniczych;
  • zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi i przeprowadzanie spotkań online;
  • obowiązek włączenia przez pracownika kamerki podczas spotkania online;
  • przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych online – na co powinien uważać Pracodawca;
  • praca zdalna i świadczenie pracy spoza granic Polski.

Termin: 20 kwietnia br., godz. 14:00-15:00, online.

Rejestracja: tutaj.

Partnerem wydarzenia jest Dziennik Gazeta Prawna.