HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Zwrot pieniędzy za zakup okularów

01.06.2023

Pani Joanna usłyszała od koleżanek, że może ubiegać się od pracodawcy o zwrot pieniędzy za zakup okularów, jeżeli pracuje przy komputerze. Pani Joanna korzysta z komputera codziennie, raportując wyniki przeprowadzonych badań, jednak w jej ocenie nie poświęca na to więcej niż 30 minut. Pani Joanna złożyła do pracodawcy wniosek o zwrot pieniędzy i przedłożyła fakturę za zakup okularów. Czy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy Pani Joannie?

Odpowiedź: Nie, pracodawca nie musi zwracać Pani Joannie kosztów związanych z zakupem okularów, ponieważ Pani Joanna nie spędza przy komputerze co najmniej połowy swojego czasu pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pracownikiem, który może się jednak ubiegać o zwrot jest osoba zatrudniona przez pracodawcę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pani Joanna użytkuje komputer zaledwie przez 30 minut, nie jest zatem uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów zakupionych okularów.