HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Związki Zawodowe: Pracodawca uczestnikiem postępowania o ustalenie liczby członków związku – co w sytuacji, gdy sąd odmawia pracodawcy udziału?

20.07.2021

Pracodawca ma status zainteresowanego w sprawie dotyczącej ustalenia liczby członków organizacji związkowej, a co za tym idzie – może przystąpić do postępowania w charakterze uczestnika. Sąd powinien zawiadomić o tym pracodawcę. Nie ma co do tego wątpliwości.

Niestety, niektóre sądy wciąż odmawiają pracodawcom udziału w takich postępowaniach. Skutecznie kwestionujemy takie decyzje sądów.

Jest to bowiem kwestia kluczowa – pracodawca nie tylko ma prawo, ale wręcz powinien przystąpić do takiego postępowania. Złożenie zastrzeżenia co do liczebności organizacji związkowej oraz pozostawienie sprawy „samej sobie” mogłoby przynieść efekty odwrotne od oczekiwanych – faktycznym i jedynym gospodarzem sprawy będzie wówczas związek zawodowy, a sąd jedynie potwierdzi informacje przedstawiane przez związek. Jeżeli taki ma być efekt, lepiej w ogóle nie wszczynać całej procedury.