HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Związki Zawodowe: Pracodawca uczestnikiem postępowania o ustalenie liczby członków związku – co w sytuacji, gdy sąd odmawia pracodawcy udziału?

20.07.2021

Pracodawca ma status zainteresowanego w sprawie dotyczącej ustalenia liczby członków organizacji związkowej. Wynik postępowania rzutuje bowiem na sytuację prawną pracodawcy i zakres jego obowiązków wobec organizacji związkowej. Pracodawca może przystąpić do postępowania w charakterze uczestnika. Może zajmować stanowisko w sprawie, składać wnioski dowodowe, ma dostęp do całości akt postępowania (tak, do całości – przepis ograniczający prawo przetwarzania danych o członkostwie w związku zawodowym nie ogranicza pracodawcy dostępu do akt). Może uczestniczyć w rozprawach, przesłuchiwać świadków etc.

Chociaż wydaje się to oczywiste, dla sądów rozpatrujących tego rodzaju sprawy oczywiste nie było i w wielu przypadkach nadal nie jest. Niektóre sądy wciąż odmawiają pracodawcom udziału w takich postępowaniach. Skutecznie kwestionujemy takie decyzje. Wielokrotnie składaliśmy zażalenia i wygrywaliśmy. W każdej tego rodzaju sprawie, którą prowadzimy, pracodawca bierze aktywny udział.

Przystąpienie do postępowania to oczywiście dopiero początek. Za tym idą kolejne kwestie, o które pracodawca często musi zawalczyć – dostęp do akt postępowania czy przeprowadzenie dowodów z wewnętrznych dokumentów związkowych. Sam udział w postępowaniu jest jednak kwestią kluczową – pracodawca nie tylko ma prawo, ale wręcz powinien przystąpić do takiego postępowania. Złożenie zastrzeżenia co do liczebności organizacji związkowej oraz pozostawienie sprawy „samej sobie” mogłoby przynieść efekty odwrotne od oczekiwanych – faktycznym i jedynym gospodarzem sprawy będzie wówczas związek zawodowy, a sąd jedynie potwierdzi informacje przedstawiane przez związek. Jeżeli taki ma być efekt, lepiej w ogóle nie wszczynać całej procedury.
Posiadanie przez pracodawcę statusu zainteresowanego w sprawie oznacza, że sąd powinien zawiadomić pracodawcę o postępowaniu, a pracodawca może do takiego postępowania przystąpić. Niestety, sądy nie zawsze wysyłają takie zawiadomienie. Dlatego warto, aby pracodawca sam zgłosił chęć przystąpienia do sprawy, nie czekając na ruch ze strony sądu. Jeżeli sąd odmówi, pracodawca może zażalić się na taką decyzję.