HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy od 1 grudnia 2020 r.

19.11.2020

W dniu 1 grudnia 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach (14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw).

Zaostrzeniu ulegną wymagania co do podróżnego ubezpieczenia medycznego, jakie cudzoziemiec musi przedstawić, aby uzyskać polską wizę krajową w celu wykonywania pracy – ubezpieczenie będzie musiało spełniać dodatkowe wymagania.

Jednocześnie złagodzeniu ulegną zasady dot. właściwości terytorialnej konsulów w sprawach wizowych. O wizę polską wizę krajową w celu wykonywania pracy będzie można się ubiegać również poza państwem stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Więcej informacji na temat przygotowanych zmian można przeczytać tutaj.