HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Tetyana Savchuk

Konsultant ds. Imigracji

Od ponad 2 lat Tetyana zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa imigracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych. W ramach czynności zawodowych prowadziła postępowania administracyjne, dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą procedur legalizacji pobytu przed Urzędami Wojewódzkimi na terenie całego kraju jak również postępowań odwoławczych toczących się przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W PCS | Littler wspiera Zespół imigracyjny, uzyskując stosowne zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców.

Wykształcenie

  • Magister Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Języki

  • ukraiński
  • rosyjski
  • angielski

Powiązane artykuły