HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zatrudnienie cudzoziemców symbolicznie zyska na znaczeniu   

03.10.2022

Planowana nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w części dotyczącej zatrudnienia cudzoziemców. Natomiast kwestie dotyczące np. aktywizacji bezrobotnych zostaną natomiast objęte oddzielnym aktem – ustawą o aktywności zawodowej. Jest to symboliczna, lecz znacząca zmiana. Po pierwsze, zatrudnienie cudzoziemców (tj. np. uzyskiwanie zezwoleń na pracę) doczeka się oddzielnej ustawy, co podnosi rangę tematyki imigracyjnej. Po drugie, przez przyjęcie oddzielnej ustawy niejako przyznamy, że zatrudnienie cudzoziemców przestało być już dawno tylko ubocznym zjawiskiem na rynku pracy, pobocznym do np. walki z bezrobociem. – Marcin Snarski komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł: tutaj.