HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Webinar: ABC budowania różnorodności w firmie

09.05.2023

Zapraszamy do udziału w webinarze organizowanym przez Fundację Razem dla Różnorodności w Biznesie: ABC budowania różnorodności w firmie.

Agenda:

11:00 – 11:10 – Wprowadzenie.  Aleksandra Klimont-Bodzińska, Członkini Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie

11:10 – 11:35 – Panel I: Od czego zacząć budowanie różnorodności w firmie? Aspekty prawne

Prawne podstawy kultury włączania, wyzwania związane z wdrażaniem i zarządzaniem inkluzywną i różnorodną organizacją, atuty organizacji opartej na różnorodności i inkluzowości oraz wady i ryzyka organizacji pozbawionej tych cech.
r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, partner w PCS | Littler
r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, starszy prawnik w PCS | Littler

11:35 – 12:00 – Panel II: Nieróżnorodny pracownik, zalety zespołów różnorodnych

Czym jest neuroróżnorodność i dlaczego warto mieć w swoim zespole pracowników neuroróżnorodnych? Korzyści, jakie czerpie organizacja i pracodawca z tworzenia różnorodnych zespołów? Jakie kompetencje przyszłości wnoszą do organizacji pracownicy neuroróżnorodni?
Bernadetta Bieszczanin, Spektrum Wrażliwości

12:00 – 12:25 – Panel III: Jak praktycznie budować różnorodność firmie na przykładzie firmy Bain & Company

Jak zaplanować i rozwijać w firmie działania w zakresie różnorodności, równości i włączania (DEI)? Przykłady konkretnego planu działań w zakresie DEI oraz nasze wnioski i usprawnienia, które zdecydowaliśmy się wprowadzić we wcześniej podjętych działaniach.
Katarzyna Olczak, Bain & Company

12:25 – 12:50 – Panel IV: Kiedy wiek 55+ jest atutem na rynku pracy?

Wykluczenie z rynku pracy osób 50+ skutkuje niewykorzystaniem kolejnych kilku milionów potencjalnych pracowników. Czy biorąc pod uwagę trendy demograficzne możemy sobie na to pozwolić? Kiedy wiek jest atutem i w jakich sytuacjach wiedza oraz doświadczenie dojrzałych pracowników są doceniane przez firmy? Jaką rolę odgrywa dziś reskilling w dostosowaniu się firm do zmian i czy daje dojrzałym pracownikom nowe interesujące szanse na rynku pracy?
Monika Buchajska-Wróbel, Partner Inwenta Sp. z o.o., Wiceprezes SIM
Stanisław Wojnicki, Certyfikowany Interim Manager, Członek Zarządu PSHR
Urszula Dziewit-Gontowska, Talent Attraction Expert, Citibank
Dorota Wieczorek, Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager

12:50 – 13:00 – Zakończenie. Beata Bukowska, Prezeska Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie

Termin: 23 maja br. (wtorek), godz. 11:00 – 13:00, online.

Udział jest bezpłatny. Rejestracja: tutaj.

 

PRELEGENCI:

r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki
partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Zarządzający Zespołem Sporów Sądowych. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, sporach pracowniczych oraz ochronie danych osobowych w zatrudnieniu. Z prawem pracy związany od początku swojej kariery zawodowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa w różnych obszarach prawa HR. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym sporach o premie, nadgodziny, odszkodowania, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawach o podłożu dyskryminacji i mobbingu. Towarzyszy klientom od początku pojawienia się sytuacji spornej, bierze udział w rozmowach ugodowych, mediacjach, negocjacjach, postępowaniach wyjaśniających oraz pracach komisji antymobbingowych. Pomaga klientom w przeprowadzaniu zwolnień pracowników oraz zwolnień grupowych w taki sposób, aby nie powodowały późniejszych sporów.

r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz
starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym wszelkich aspektów zatrudniania pracowników, począwszy od wsparcia procesów rekrutacji, poprzez przygotowywanie dokumentacji pracowniczej w tym regulaminów wewnętrznych oraz doradztwo w zakresie kwestii związanych z ustaniem zatrudnienia. Zajmuje się również wsparciem dla pracodawców w sytuacjach kryzysowych w szczególności dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Reprezentuje klientów w sporach sądowych w sprawach pracowniczych oraz posiada doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących transfery pracowników, outsourcing oraz zwolnienia grupowe. Jest autorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy i obszaru HR.

Aleksandra Klimont-Bodzińska
Członkini Zarządu Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Ekspertka ds. public relations. Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa i nauk politycznych. Od początku kariery związana z branżą public relations. Rzecznik prasowy Fundacji Teraz Polska, następnie menadżer w agencji PR. Doradczyni w gabinecie ministra spraw zagranicznych, wicedyrektor Wydawnictwa Sejmowego. Szefowa biura posła do Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, organizowaniu oraz prowadzeniu konferencji, debat, webinariów. Od wielu lat angażuje się społecznie w sprawy dotyczące rodziny, edukacji, kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Współtworzyła Inicjatywę Razem dla Różnorodności w Biznesie, jest w gronie fundatorów Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Bernadetta Bieszczanin
Spektrum Wrażliwości

Pedagożka, psycholożka, terapeutka, przedsiębiorczyni. Współzałożycielka Spektrum Wrażliwości, platformy wsparcia i wiedzy o spektrum autyzmu. Od 6 lat zaangażowana w tworzeniu przestrzeni inspiracji, poszukiwania skutecznych metod i nowego spojrzenia na neuroróżnorodność w rodzinie i biznesie. Poszukuje i wspiera rozwiązania biznesowe oparte o idee różnorodności i inkluzywności. Realizuje projekty przyczyniające się do wyrównywania szans i włączania osób neuroatypowych do aktywnego życia.

 

Katarzyna Olczak
Bain & Company

Doświadczona Liderka z udokumentowanymi osiągnięciami w rozwijaniu wysokowydajnych kultur organizacyjnych z naciskiem na strategię, efektywność, zarządzanie wynikami, przywództwo i rozwój, wzmacnianie zaangażowania oraz doradztwo HR/biznesowe w międzynarodowych firmach. Lubi wprowadzać nowe sposoby pracy w obszarze przywództwa, zarządzania procesami i zmianą. Fascynatka różnorodności, równości i włączania (DEI), które praktykuje na co dzień w miejscu pracy, tworząc angażującą kulturę współpracy, w której każdy może rozwijać swój pełen potencjał. Szkoli liderów i prowadzi programy edukacyjne w zakresie DEI. Jedna z fundatorek fundacji „Razem dla Różnorodności”. Certyfikowana trenerka biznesu/przywództwa/zarządzania zmianą (ECPC) i facylitatorka oraz praktykująca psychoterapeutka.

Monika Buchajska-Wróbel
Partner Inwenta Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers

Ekspertka rynku pracy z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży HR. Współzałożycielka Inwenty – firmy doradztwa personalnego specjalizującej się w rekrutacjach na stanowiska managerskie oraz projektach diagnozy i rozwoju kompetencji, lidera rynku projektów interim management, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego. Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), obecnie Wiceprezes Zarządu SIM. Posiada wyjątkowe w polskich realiach doświadczenie w rekrutacji i doborze interim managerów do konkretnych projektów. Od ponad 14 lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji rynku Interim Management oraz promocji idei IM jako nowoczesnej formy zarządzania, w tym zarządzania wiekiem. Od lat mocno zaangażowana w działania na rzecz propagowania idei różnorodności i włączania. Jest jedną z założycielek Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie.

 

Stanisław Wojnicki
Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers

Dr Stanisław Wojnicki prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Posiada 25 lat doświadczenia menedżerskiego w firmach FMCG i sektorze finansowym. Oprócz Polski pracował w USA, Holandii i krajach Bliskiego Wschodu. Obecnie działa jako interim manager w obszarze HR; jako konsultant pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń. Realizował projekty interim management m.in. w takich firmach, jak Allianz, Henkel, Owens-Illinois, Artech/Armor, Huta Częstochowa, Bolsius. Oprócz bieżącego zarządzania funkcją HR projekty dotyczyły zwolnień grupowych, opracowywania i wdrażania procedur HR, zarządzania kryzysowego, negocjacji z ZZ oraz likwidacji ZUZP. Autor książki „ Różne pokolenia, jedna organizacja”, omawiającej różne aspekty zarządzania współpracą pokoleń w firmie.

Urszula Dziewit-Gontowska
Talent Attraction Expert, Citibank

Ekspertka w obszarze PR i komunikacji, menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży wydawniczej na rynkach Europy Środkowej, dziennikarka specjalizująca się w tematyce biznesowej i HR. Przez kilka lat pełniła funkcję menedżerki ds. PR w Stowarzyszeniu Interim Managers. Autorka licznych artykułów poświęconych idei interim management. Współautorka raportów z badania rynku interimowego w Polsce. Współautorka serii książek poświęconych ludziom odnoszącym sukcesy w biznesie: „50 wpływowych kobiet biznesu” i „50 osobistości biznesu”. Trenerka, mentorka, prelegentka.

Beata Bukowska
Prezeska Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie

Z branżą i środowiskiem HR związana od ponad 20- lat. Ekspertka rynku pracy, specjalistka od rekrutacji, oceny i rozwoju kompetencji, inicjatorka interim management w Polsce. W 2004 roku współzałożyła firmę doradztwa personalnego Inwenta, która specjalizuje się w rekrutacjach na wyższe stanowiska managerskie, prowadzeniu badań zaangażowania, projektów rozwojowych i projektów AC/DC, jak również jest liderem polskiego rynku w zakresie realizacji projektów interim management. Inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), aktywnie działająca na rzecz edukacji i popularyzacji tej formy rozwoju zawodowego zarówno w kontekście maksymalizacji efektów biznesowych, jak również wydłużania aktywności zawodowej polskich managerów wysokiej klasy. Od lat mocno zaangażowana w działania na rzecz propagowania idei różnorodności i włączania. Jest jedną z założycielek Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie. Obecnie pełni funkcję Prezesa Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie, której celem jest działanie na rzecz budowania środowiska różnorodności, włączania i równości w przedsiębiorstwach oraz tworzenie bezpiecznych i efektywnych miejsc pracy. Pomysłodawczyni branżowej konferencji Lato HR, wykładowczyni na studiach podyplomowych, autorka wielu publikacji i raportów z tematyki HR, interim management i DE&I.

Dorota Wieczorek
Członek Zarządu SIM, SIM Certyfikowany Interim Manager

Posiada ponad 25 – letnie doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w międzynarodowych i polskich korporacjach (grupa kapitałowa mBank – we współpracy z Commerzbankiem, Sygnity, Raiffeisen Leasing, Sygma Bank, BGŻ BNP Paribas) oraz firmach mśp i dużych przedsiębiorstwach, a także w startupach. Wieloletni dyrektor obszarów rozwoju organizacji, HR i controllingu w międzynarodowych strukturach bankowych. Prowadziła projekty sukcesji w firmach rodzinnych oparte o budowę nowych ról, definiowanie wartości kluczowych dla realizacji strategii i nowej kultury organizacyjnej oraz mapę organizacji, budżetowanie i pomiary obszarów rentownych, dochodowych klientów, produktów i usług. Zarządzała jako Dyrektor Generalny lub Operacyjny w firmach mśp, upraszczając i optymalizując dotychczasowe procesy.

 

Partnerzy wydarzenia: