HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

15.12.2020

Pytanie #1: Czy praca zdalna – na zasadach i przyzwoleniu obecnej ustawy covidowej – musi być wpisana w regulamin pracy czy może być nadana uchwałą zarządu (z określeniem zasad) lub komunikatem bez konieczności zachowania terminu, z wprowadzeniem do regulaminu, bez uzgadniania z przedstawicielami i z możliwością zmiany w każdym czasie?

Aktualne brzmienie przepisów nie wymaga wprowadzania zasad pracy zdalnej w aktach wewnętrznych, np. regulaminie pracy. Wystarczająca jest forma polecenia. W związku z tym nie ma konieczności uzgadniania treści regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników bądź związkami zawodowymi jak też zachowania terminu pomiędzy ogłoszeniem pracy zdalnej, a jej wprowadzeniem. Mając jednak na uwadze, że aktualne przepisy są dość skromne, rekomendujemy przygotowanie regulaminu pracy zdalnej, który może być ogłoszony jednostronnie przez pracodawcę. Taki regulamin powinien obejmować m.in. kwestie związane z ochroną danych i informacji, przygotowaniem stanowiska, raportowaniem czasu pracy i wykonanych zadań czy udzielaniem zgody na pracę zdalną.