HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

12.07.2021

Pytanie #9: Pytanie dotyczy kwestii bhp, tj. czy pracodawca musi zapewniać pracownikowi takie wyposażenie jak np. biurka, fotel?

Odpowiedź: Zarówno w obecnym stanie prawnym jak i projekcie zmian pracodawca nie ma takiego obowiązku. Co więcej projekt wyraźnie wyłącza obowiązek pracodawcy z art. 212 pkt 1 k.p. organizowania stanowiska pracy zgodnie z bhp. Pracownik by mógł wykonywać pracę zdalną składa oświadczenie, że ma warunki techniczne i lokalowe, co obejmuje meble. W praktyce jednak pracownik może złożyć oświadczenie, że ma warunki nawet w przypadku braku biurka i fotela.