HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

22.02.2023

Pytanie #9: Czyli jak rozumiem już same wskaźniki premiowe można ogłaszać bez trybu właściwego dla przyjmowania regulaminu wynagradzania?

Odpowiedź: Tak, wskaźniki premiowe pracodawca może określać samodzielnie. Możliwość ta jest jednak uzależniona od treści regulacji premiowych. Wyjątkiem będzie bowiem sytuacja w której zostały one sztywno określone np. w regulaminie wynagradzania. W takim przypadku konieczna będzie zmiana regulaminu zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów. Warto zatem pamiętać o tym już na etapie projektowania regulacji premiowych, ponieważ zmiana sztywnych zasad może wymagać dodatkowych działań.