HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

04.01.2023

Pytanie #5: Czy można pomniejszać świadczenia z ZFŚS proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy?

Odpowiedź: Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przyznawane wyłącznie w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej, czyli tzw. kryteria socjalne. Nabycia prawa do świadczeń czy ich wysokości nie można uzależniać od innych czynników. Zatem pomniejszenie wysokości świadczenia nie może następować ze względu na czas pracy czy to rozumiany jako długość okresu zatrudnienia pracownika w danym roku, wymiar czasu pracy (wielkość etatu) czy okres rzeczywistego świadczenia pracy (okres obecności w pracy). Takie postanowienia regulaminu czy działania pracodawcy byłyby niezgodne z ustawą o ZFŚS.