HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Pan Jakub ma wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika zdalnego. Czy może go skontrolować i sprawdzić jego trzeźwość?

02.02.2023

Wraz z początkiem roku Pan Jakub wprowadził w swoim zakładzie pracy regulację dotyczącą kontroli trzeźwości wszystkich pracowników, w tym pracowników zdalnych.

W piątek rano, Pan Jakub otrzymał informację od swojego pracownika o złym samopoczuciu i chęci wykonywania pracy z domu, na co wstępnie wyraził zgodę. Panowie odbyli popołudniu wspólne spotkanie online z klientem, na którym pracownik zachowywał się nieswojo: był wyraźnie osłabiony, mamrotał słowa, śmiał się bez przyczyny, jego wzrok i gesty były niespokojne na co uwagę zwrócił sam klient. Pan Jakub powziął wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika, tym bardziej, że w tym dniu pracownik obchodził swoje urodziny, a w tle pracownika widoczne były otwarte butelki alkoholu. Czy Pan Jakub może sprawdzić trzeźwość pracownika zdalnego? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien to zrobić?

Odpowiedz: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Pan Jakub może sprawdzić stan trzeźwości pracownika zdalnego, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.

Chcąc przeprowadzić kontrolę pracownika zdalnego, Pan Jakub w pierwszej kolejności powinien nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy i poinformować go, że przyczyną odsunięcia od pracy jest uzasadnione podejrzenie co do jego stanu trzeźwości. Wobec faktu, że pracownik wykonuje pracę zdalnie ze swojego mieszkania, Pan Jakub może skorzystać z dwóch alternatywnych opcji w celu przeprowadzenia kontroli:

  1. albo wezwać pracownika do zakładu pracy w celu sprawdzenia stanu trzeźwości,
  2. albo polecić pracownikowi odsunięcie od pracy i wezwać odpowiednie organy – straż miejską lub policję – celem przeprowadzenia badania.

Jeżeli pracownik sprzeciwi się którejkolwiek z powyższych możliwości to będzie to oznaczało odmowę wykonania polecenia pracodawcy, co z kolei stanowi naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, które może rodzić dalsze konsekwencje, w tym zakończenie stosunku pracy.