HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

PCS | MeetUp: Weryfikacja liczebności organizacji związkowej – dlaczego warto i jak skutecznie to zrobić?

07.01.2021

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu PCS | MeetUp adresowane do Klientów PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global.

Temat: Weryfikacja liczebności organizacji związkowej – dlaczego warto i jak skutecznie to zrobić?

10 stycznia 2021 r. upływa termin na przedłożenie przez organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Pracodawcom daje to możliwość złożenia zastrzeżenia i dokonania sądowej weryfikacji liczebności związku zawodowego. Kolejna taka możliwość dopiero za pół roku.

Dlaczego warto?

  • weryfikacja rzetelności oświadczenia organizacji związkowej (wśród organizacji związkowych nierzadkie są przypadki zawyżania liczby członków);
  • wprowadzenie elementu transparentności w relacjach z organizacją związkową;
  • weryfikacja zakresu uprawnień przysługujących organizacji związkowej (zwolnienia od pracy; ochrona zatrudnienia);
  • ustalenie reprezentatywności organizacji związkowej;
  • wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zawyżanie liczby członków (np. zwrot nienależnie pobieranego wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę).

Podczas spotkania porozmawiamy między innymi o:

  • efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
  • skutkach prawnych skorygowania liczby członków związku zawodowego przez sąd;
  • korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
  • konsekwencjach możliwych do wyciągnięcia wobec związków zawodowych zawyżających swoją liczebność.

Termin: 26 stycznia br., godz. 11:00 – 11:30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia: perspektywyhr@pcslegal.pl