III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia a nieprawdziwe oświadczenie o innym tytule

03.04.2020

Przewidziany w art. 36 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej jako: SysUbSpołU) obowiązek zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych istnieje niezależnie od prawdziwości oświadczenia zleceniobiorcy co do posiadania ubezpieczenia z innych tytułów. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że strony stosunku ubezpieczenia nie mogą go modyfikować wedle własnego uznania i potrzeb. To na płatniku składek ciąży zatem szczególny obowiązek zbadania czy zleceniobiorcy faktycznie posiadają tytuł ubezpieczenia, niezależnie od treści oświadczenia, jakie złożyli płatnikowi.

Eksperci kancelarii Paruch Chruściel Schiffter komentują kluczowe orzecznictwo z zakresu prawa pracy dla IUS.FOCUS.

Artykuł dostępny tutaj.