HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Niestabilna sytuacja na Ukrainie wyzwaniem dla pracodawców

24.02.2022

Sytuacja na Ukrainie staje się coraz bardziej skomplikowana. Jej rozwój może mieć zdecydowany wpływ na rynek pracy w Polsce. Powinni być na to gotowi w szczególności pracodawcy zatrudniający pracowników z Ukrainy. Najbliższe miesiące będą wymagały od nich spojrzenia na sytuację nie tylko przez pryzmat stabilności biznesowej, lecz również dobrostanu pracowników.

Poniżej przedstawiamy pięć kwestii istotnych dla pracodawców w obliczu obecnych wydarzeń.

1. Wsparcie psychologiczne dla pracowników  

Pracodawca kierując się dbałością o samopoczucie pracowników, na które wpływ może mieć niestabilna sytuacja, może zadecydować o udzieleniu im wsparcia psychologicznego. Takie działanie jest nie tylko wyrazem odpowiedzialności za dobrobyt zatrudnionych, ale również formą realizacji obowiązku pracodawcy dbałości o zdrowie pracowników.

Przyznanie pakietów wsparcia wyłącznie pracownikom pochodzącym z Ukrainy (lub pracownikom, którzy mają bliskich na terenie Ukrainy, bez względu na narodowość) nie stanowi dyskryminacji. Pracodawca udzielając wsparcia wybranej grupie pracowników kieruje się bowiem obiektywnymi kryteriami, związanymi z wystąpieniem szczególnych potrzeb wśród tej grupy zatrudnionych.

2. Pomoc w sprowadzeniu rodziny pracowników do Polski 

Pracownicy mający bliskich na terenie Ukrainy w obliczu niestabilnej sytuacji mogą wyrażać chęć sprowadzenia ich na terytorium Polski. Działanie takie często wiąże się ze znaczącymi kosztami. Pracodawcy, którzy wyrażą chęć pomocy pracownikom w tym zakresie mogą zadecydować o partycypowaniu w kosztach związanych ze sprowadzaniem rodzin pracowników do Polski. Formą zabezpieczenia interesów pracodawcy w tej sytuacji może być zawarte z pracownikiem odpowiednie porozumienie regulujące te kwestie.

Pracodawcy mogliby także rozważyć finansowanie takiego rozwiązania korzystając ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Udzielenie takiego wsparcia w formie zapomogi losowej wymagałoby jednak badania sytuacji socjalnej pracowników.

 3. Praca zdalna z Ukrainy, udzielanie urlopów

Pracodawcy powinni być gotowi także na to, że niektórzy pracownicy z Ukrainy w najbliższych tygodniach będą potrzebowali odwiedzić swój ojczysty kraj, aby wesprzeć bliskich lub zająć się innymi sprawami prywatnymi. Dla takich pracowników idealnym rozwiązaniem będzie umożliwienie im zdalnego świadczenia pracy z Ukrainy.

Pamiętajmy jednak, że praca zdalna z zagranicy powinna zostać zorganizowania w zgodzie z przepisami, w tym także przepisami bezwzględnie obowiązującymi w kraju, w którym praca będzie wykonywana oraz z poszanowaniem wewnętrznych zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Alternatywnie, pracodawcy mogą umożliwić takim pracownikom skorzystanie z urlopu wypoczynkowego lub udzielić im urlopu bezpłatnego.

4. Transfer pracowników na teren Polski

Firmy posiadające swoją działalność na terenie Ukrainy mogą przygotować się na ewentualną potrzebę czasowego przeniesienia swojej działalności na terytorium Polski. W takim przypadku należy zadbać o wszelkie związane z tym kwestie, m.in. dotyczące pozwoleń na pracę pracowników. Pracodawcy muszą również pamiętać o konieczności dopełnienia obowiązków publicznoprawnych wynikających z takiej decyzji.

5. Akcje informacyjne wśród pracowników 

Ważne, aby osoby dotknięte obecną sytuacją miały stworzoną możliwość pracy w komfortowym środowisku, w którym otrzymają odpowiednie wsparcie swoich przełożonych i współpracowników. Dla przykładu, niestosowne żarty lub komentarze dotyczące sytuacji na Ukrainie nie są wskazane i nie powinny mieć miejsca. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się rozmowy z pracownikami uświadamiające im, że powinni przywiązywać oni szczególnie dużą wagę do sposobu komunikacji ze swoimi współpracownikami z Ukrainy.