HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Jak zorganizować legalną zbiórkę pieniędzy na terenie zakładu pracy?

07.04.2022

W związku z toczącą się wojną w Ukrainie, wiele osób chętnie angażuje się w niesienie bezinteresownej pomocy osobom dotkniętym tym konfliktem – zarówno przebywającym na terenie Ukrainy, jak i uchodźcom. Jedną z form pomocy może być zbiórka funduszy. Takim rozwiązaniem często zainteresowani są pracodawcy. Zanim rozpoczną oni jednak akcję charytatywną w zakładzie pracy, powinni upewnić się, że ich działania są zgodne z prawem.

Zbiórka funduszy w zakładzie pracy  

Najprostszą formą zbiórki funduszy jest zbiórka gotówki na terenie zakładu pracy. Pracodawcy mogą stworzyć taką zbiórkę pod warunkiem, że udział w niej będą mogły wziąć wyłącznie osoby zatrudnione w zakładzie pracy.

Pracodawcy nie powinni prowadzić zbiórki w kręgu szerszym, niż osoby zatrudnione w zakładzie pracy. Takie działanie rodzi bowiem ryzyko uznania prowadzonej zbiórki za zbiórkę publiczną w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy, pracodawca nie może być organizatorem takiej zbiórki.

Jeżeli pracodawca chce, aby udział w zbiórce mogli wziąć również jego kontrahenci lub też inne osoby odwiedzające teren zakładu pracy, dobrym pomysłem może okazać się nawiązanie współpracy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia zbiórek publicznych. Wówczas pracodawca może np. udostępnić takiemu podmiotowi przestrzeń w zakładzie pracy, w której będzie prowadzona zbiórka. Tego rodzaju działanie może pozytywnie wpłynąć na kwotę zebranych funduszy.

Zbiórka funduszy przez pracowników

Zbiórka funduszy, której organizatorami będą pracownicy jest dopuszczalna. Tego rodzaju akcja charytatywna prowadzona przez pracowników nie podlega przepisom ustawy o  zbiórkach publicznych i nie wymaga zgłoszenia. Pracodawca może zatem zezwolić pracownikom na prowadzenie zbiórki. Warto jednak, by pracodawca przed podjęciem zgody na przeprowadzenie zbiórki zapoznał się ze szczegółami planowanej akcji charytatywnej i upewnił się, że nie będzie ona budziła wśród pracowników kontrowersji.

Wsparcie internetowych zbiórek   

Pracodawca może również zachęcać pracowników do wpłacania darowizn na internetowe zbiórki. W tym celu może przesłać pracownikom linki do wybranych zbiórek. Pracodawca każdorazowo powinien jednak upewniać się, że przekazywane pracownikom informacje o internetowych zbiórkach są zweryfikowane, a podmioty prowadzące zbiórki robią to w sposób zgodny z prawem.