HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HRwChmurze: Pracownik będzie mógł składać wszystkie wnioski w postaci elektronicznej

21.05.2021

Przepisy Kodeksu pracy aktualnie przewidują, że niektóre wnioski pracownika do pracodawcy muszą być złożone w formie pisemnej. Obejmuje to m.in. wnioski dotyczące:

  • czasu pracy (np. o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracownika),
  • uprawnień rodzicielskich (np. o udzielenie urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego), czy
  • urlopu bezpłatnego.

Zgodnie z opublikowanym w tym tygodniu projektem nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającym stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej, nastąpi uelastycznienie powyższych wymogów.

Wnioski pracownika w postaci elektronicznej…

 Zgodnie projektem nowych przepisów, w przypadku wykonywania pracy zdalnej, wnioski pracownika, dla których obecne przepisy Kodeksu pracy wymagają formy pisemnej, będą mogły być złożone również w postaci elektronicznej.

Po wejściu w życie nowych przepisów, wszystkie wnioski pracowników świadczących pracę zdalną będą mogły być składane w postaci papierowej lub elektronicznej. Co ważne, przepisy nie wymagają, aby takie wnioski były podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że wniosek pracownika może być złożony e-mailem czy poprzez dedykowany system HRowy.

… tylko w trakcie pracy zdalnej

Z aktualnej treści przepisów wynika, że możliwość składania wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej będzie dostępna tylko dla pracowników świadczących pracę zdalną. Ustawa nie przewiduje ograniczeń, a zatem z tej możliwości będą mogli korzystać także pracownicy zatrudnieni w trybie hybrydowym (częściowo praca zdalna, częściowo stacjonarna).

W oparciu o obecny kształt przepisów, takie preferencyjne traktowanie wydaje się, że może znaleźć zastosowanie także do pracowników korzystających z tzw. okazjonalnej pracy zdalnej, która zgodnie z projektem zmian umożliwia pracę zdalną do 12 dni w skali roku na wniosek pracownika.

Co więcej, ustawa nie reguluje czy możliwość składania takich wniosków dotyczy okresu faktycznego świadczenia pracy zdalnej czy w ogóle objęcia danego pracownika pracą zdalną. W naszej ocenie każdy pracownik, który jest objęty pracą zdalną (w takiej czy innej formie) mógłby złożyć wniosek do pracodawcy w formie elektronicznej, nawet będąc tego dnia w biurze.

Stan prawny: 21/05/2021