HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

16.12.2021

Pytanie #1: Czy wspólna działalność socjalna wymaga założenia nowego rachunku bankowego dla tego celu?

Odpowiedź: Nie. Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku. Ustawa nakazuje jedynie, aby środki funduszu gromadzone były na odrębnym rachunku bankowym. Dopuszczalne jest zatem gromadzenie środków przeznaczonych na wspólną działalność socjalną na rachunku bankowym jednego z podmiotów prowadzących działalność socjalną. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 9 maja 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 3477/01, „z art. 12 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wynika jedynie obowiązek złożenia takich środków na rachunku funduszu, niezależnie od tego, czy działalność socjalną dany pracodawca prowadzi samodzielnie czy wspólnie z innymi”.