HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

12.10.2023

Pytanie #93: Czy każdy z pracodawców prowadzących wspólną działalność socjalną musi wnosić środki finansowe na fundusz w jednakowej wysokości? 

Odpowiedź: Nie. Przepisy ustawy nie wymagają, by wkład finansowy pracodawców prowadzących wspólną działalność socjalną był jednakowy. Wysokość udziałów każdego z pracodawców jest w praktyce uzależniona od ich wspólnych ustaleń wyrażonych ostatecznie w umowie dotyczącej prowadzenia wspólnej działalności socjalnej. Niewykluczona jest zatem sytuacja, w której jeden z pracodawców zobowiąże się przekazywać na finansowanie wspólnej działalności 40% równowartości odpisu na fundusz, drugi natomiast, zgodnie z umową, będzie przekazywać zaledwie 20%. Różnice mogą wynikać z zakresu wspólnej działalności – pracodawca, który całość swojej dotychczasowej działalności socjalnej chce prowadzić w ramach wspólnej działalności, przekaże cały odpis, natomiast pracodawca, który tylko część – przekaże jedynie odpowiednią część odpisu. Niezależnie jednak od wysokości wkładów poszczególnych pracodawców, pracownicy podmiotów prowadzących wspólną działalność są uprawnieni do korzystania ze świadczeń wspólnej działalności na takich samych zasadach.