HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

13.07.2023

Pytanie #80: Czy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do wpłacania równowartości odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy funduszu? 

Odpowiedź: Nie. Artykuł 6 ust. 2 ustawy wyłącza spod obowiązku przekazywania tych odpisów i zwiększeń w ustawowych terminach pracodawców wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, tj. tych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tworzenie funduszu jest bowiem u nich jedynie fakultatywne. Jednakże w praktyce zdecydowana większość pracodawców zaliczanych do tej kategorii będzie przekazywać odpisy i zwiększenia na rachunek bankowy. Wynika to przede wszystkim z przepisów ustaw podatkowych, które nakazują, by środki z tych tytułów były wpłacane na rachunek bankowy, aby mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.