HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

01.06.2023

Pytanie#75: Czy do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnione są tylko osoby w trudnej sytuacji socjalnej? 

Odpowiedź: Nie. Do otrzymywania świadczeń uprawniony jest ogół pracowników. Obowiązek uwzględniania kryteriów socjalnych przy rozdzielaniu świadczeń z funduszu będzie jednak skutkował zróżnicowaniem kwot świadczeń, a co za tym idzie, przyznaniem najwyższych świadczeń osobom w najtrudniejszej sytuacji socjalnej.