HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

11.05.2023

Pytanie #72: Czy można uzależnić przyznanie świadczeń socjalnych od rodzaju umowy o pracę zawartej z pracodawcą?

Odpowiedź: Nie, chyba że dotyczy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Samo bowiem pozbawienie możliwości uzyskania świadczeń socjalnych osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony bądź na okres próbny byłoby sprzeczne z ustawą. W przypadku jednak zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe wydaje się, że w sytuacji, gdy okres próbny czy czas trwania umowy jest zdecydowanie krótszy niż okres zwrotu pożyczki, uzasadnione będzie skorzystanie przez pracodawcę z przewidzianej w regulaminie funduszu możliwości odmowy udzielenia świadczenia. W przypadku jednak gdy okres pomiędzy rozwiązaniem umowy a całkowitym zwrotem pożyczki byłby nieznaczny, zasadne byłoby uzależnienie udzielenia pożyczki od wyrażenia przez pracownika w umowie zgody na skrócenie okresu spłaty lub udzielenia dodatkowego zabezpieczenia.