HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

15.02.2023

Pytanie #60: Czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może być obdarowanym lub zapisobiercą? 

Odpowiedź: Nie. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie ma zdolności prawnej, nie jest podmiotem prawa. Nie może być obdarowanym ani też zapisobiercą. Jedynie pracodawca może być stroną umowy darowizny oraz beneficjentem świadczeń związanych ze spadkobraniem. Artykuł 7 ust. 1 ustawy jest przykładem nieprecyzyjnej techniki legislacyjnej. Z umowy lub z testamentu powinno wynikać, że świadczenia uczynione na ich podstawie powinny zostać przeznaczone na działalność socjalną.