HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

20.10.2022

Pytanie #43: Czy pracodawca, w związku z nałożonym na niego obowiązkiem administrowania funduszem, może ustalić dla siebie wynagrodzenie za wypełnianie tego obowiązku i pobierać je ze środków funduszu? 

Odpowiedź: Pracodawca zobowiązany do utworzenia i administrowania funduszem podejmuje działania techniczne o charakterze nieodpłatnym, które pozostają całkowicie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wykonuje te czynności tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na niego ustawa. W konsekwencji, pomimo faktu, że pracodawca ponosi koszty związane z administrowaniem funduszem, nie przysługuje mu w takiej sytuacji wynagrodzenie z tego tytułu.