HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

10.08.2022

Pytanie #33: Pracownik zamierza podzielić urlop wypoczynkowy w ten sposób, że dwa razy w roku będzie on trwał co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy pracodawca ma obowiązek dwukrotnego wypłacenia świadczenia urlopowego? 

Odpowiedź: Nie. Przepis ustawy wyraźnie uprawnia do wypłaty świadczenia urlopowego tylko raz w roku, a skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych jest jedynie przesłanką tej jednokrotnej wypłaty.