HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.05.2024

Pytanie #125: Czy przedmiotem wspólnej działalności socjalnej pracodawców muszą być wszystkie dotychczas prowadzone przez nich formy tej działalności?

Odpowiedź: Nie. Pracodawcy mają swobodę w określeniu tego, co ma być przedmiotem ich wspólnej działalności socjalnej. Mogą to zatem być wszystkie jej formy prowadzone dotychczas oddzielnie, ale mogą to również być tylko niektóre z nich, tj. zwłaszcza te, względem których jeden pracodawca nie ma możliwości ich realizowania, a drugi z nich nie potrafi w pełni zagospodarować środków, którymi dysponuje. Dla przykładu – jeden pracodawca nie jest w stanie organizować wypoczynku pracowników oraz ich rodzin, gdyż nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, podczas gdy drugi z nich jest właścicielem domu wypoczynkowego, który liczy więcej miejsc niż osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z funduszu u danego pracodawcy.